ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 18/10/2015 έχουν ως εξής:

  • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

  • Οικονόμου Ροδάνθη, Αντιπρόεδρος

  • Ζάμπακας Παρμενίων, Ταμίας

  • Τσελεγκίδου Ελένη, Γραμματέας

  • Τουρλακίδου Παρέσα, μέλος.